Bản tin “Phân loại Doanh nghiệp Chế biến và xuất khẩu gỗ”

Ngày đăng: 13/05/2022 02:01 PM

  Ngày 01 tháng 9 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2020/NĐCP quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. Theo Nghị định số 102/2020/NĐ-CP, “gỗ hợp pháp” là gỗ, sản phẩm gỗ được khai thác, nhập khẩu, xử lý tịch thu, vận chuyển, mua bán, chế biến, xuất khẩu phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, các quy định liên quan của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và pháp luật có liên quan của quốc gia nơi khai thác gỗ xuất khẩu vào Việt Nam.

  Ngày 29 tháng 12 năm 2021 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành thông tư số 21/2021/TT-BNNPTNT quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ, hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2022. Thông tư này áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động chế biến đồng thời với hoạt động xuất khẩu gỗ. Theo đó, Doanh nghiệp đăng ký phân loại với Cơ quan tiếp nhận bằng một trong hai hình thức: trực tuyến hoặc trực tiếp. Tuy nhiên do Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp chưa hoàn thiện, nên từ ngày 01/5/2022 doanh nghiệp sẽ đăng ký phân loại bằng hình thức trực tiếp theo hướng dẫn tại Văn bản số 583/TCLN-KL ngày 21/4/2022 của Tổng Cục Lâm nghiệp về việc thực hiện phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ theo Thông tư 21/2021/TT-BNNPTNT.

  Danh sách doanh nghiệp nhóm I được công bố trên trang thông tin điện tử: www.kiemlam.org.vn.

  Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai cũng đã có Văn bản số 431 ngày 28/4/2022 hướng dẫn Doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ thực hiện đăng ký phân loại theo quy định.

   

  Hoạt động của nhà máy chế biến gỗ tại Công ty Cổ Phần Nano và Công ty TNHH Minh Trí - Đồng Nai

  Nguồn: dowa.vn

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline